wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:tofta.m.sn

Tofta (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tofta församling och för de borgerliga frågorna bildas Tofta landskommun.
1952-
uppgår landskommunen Rönneberga landskommun som upphör 1969 då denna del uppgår i
Landskrona stad
1969-
Landskrona stad som 1971- ombildas till Landskrona kommun.
2005-
uppgår församlingen i Asmundtorp-Tofta församling som 2010 uppgår i Häljarps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Tofta, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Rönneberga härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Rönneberga kompani och Skånska husarregementet, Fjerresta skvadron, Billeholms kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1361 Toftä och kommer från kyrkbyn. Namnet inenhåller toft, 'tomt'.

Plats

by/gård

  • Axeltofta
  • Häljarp 1)
  • Häljarpsgården
  • Munkebäck
  • Tofta
  • Tofta gård
  • Tofterup
  • Ängahusen
  • Österfälad

1) mindre del av
plats/tofta.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1