wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:strö-östra.m.sn

Strö Ö (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung under namnet Dabirströ eller Donerströ.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Strö församling och för de borgerliga frågorna bildas Strö landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Skarhults landskommun som 1971- uppgår i Eslövs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Östra Strö-Skarhults församling som 2006- uppgår i Eslövs församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Östra Strö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Frosta härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Frosta kompani.

Övrigt

Namnet skrevs på 1390-talet Dabirströ och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller strö, 'ström, vattendrag'. Fram till slutet av 1600-talet var förleden Dabir, som är ett äldre namn på Frosta härad.
Namnet var före 17 april 1885 Strö (i Frosta härad).

Till de kyrkliga institutioner som ägde gods under senmedeltiden hörde ärkesätet i Lund. Godsbeståndet var indelat i så kallade slottslän som bestod av en huvudgård, så kallad skudgård, och ett antal underliggande fästebondegårdar. Ett strölän omfattade gårdar som låg utspridda och ett av dessa små och relativt kortvariga strölän var Östra Strö län som då skrevs Daperströ eller Donerströ län.

Plats

by/gård

  • Grevlunda
  • Holma
  • Jeppstorp
  • Nygårda
  • Trulstorp
  • Ängtofta
  • Östra Strö kby
    Strö
plats/strö-östra.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1