wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:gullarp.m.sn

Gullarp (M) socken

Översikt

Historik

Bosarp landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
socknen har medeltida ursprung
1857-
uppgår socken/församling i Näs (1899- Trollenäs socken/församling)

de indelta soldaterna tillhörde Norra Skånska infanteriregementet

Övrigt

by/gård

  • Gullarp
plats/gullarp.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1