wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:östraby.m.sn

Östraby (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Östraby församling och för de borgerliga frågorna bildas Östraby landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Bjärsjölagårds landskommun som upplöstes 1974 då denna del uppgår i Hörby kommun.
2006-
uppgår församlingen i Västerstads församling som 2014- uppgår i Hörby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Östraby, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Färs härad.
Soldatena tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Albo kompani och Skånska dragonregementet, Sallerups skvadron

Övrigt

Namnet skrevs 1495 Österwästerstade och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller sockennamnet Västerstad som i sin tur innehåller sta(d), 'plats; ställe' och med oklar syftning på dess namndel väster. Förleden öster relaterar till läget i förhållandet till Västerstad.

Geotag (location) for:
Östraby55º45'34"N;13º40'59"E

by/gård

 • Bostället
 • Bromölla
 • Brunslöv
 • Hjärås
 • Killeröd
 • Magnaröd
 • Månaröd
 • Oderup
 • Orås
 • Råbackagård
 • Satsarp
 • Sniberup
 • Säljeröd
 • Södergård
plats/östraby.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1