wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb,

Länkskafferi

toc:o-län

Göteborg-Bohus (O) län

platser i Göteborg-Bohus län 🔎 @plats: 🔎 ..[.]o[.]..

496 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

arkiv i Göteborg-Bohus län 🔎 @arkiv: 🔎 ..[.]o[.]..

279 ∞

» omdirigerad
* digitaliserat arkiv saknas (ej funnet)

toc/o-län.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/16 22:18 av Björn