wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:hällestad.m.sn

Hällestad (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hällestads församling och för de borgerliga frågorna bildas Hällestads landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Dalby landskommun som 1974- uppgår i Lunds kommun.
2002-
uppgår församlingen i Dalby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Hällestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Livkompaniet och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Överstelöjtnantens kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1501 Hellista och kommer från kyrkbyn. Efterleden är sta(d), 'ställe, plats'. Förleden innehåller antingen mansnamnet Helge eller adjektivet helig.

Geotag (location) for:
Hällestads socken55º40'39.803"N;13º25'14.095"E

by/gård

 • Agelund
 • Abusa
 • Abusa Li
 • Borelund
 • Hällestad
 • Krutladan
 • Måryd
 • Oran
 • Pompehus
 • Skrivaremöllan
 • Svenshög
 • Tuvelund
 • Tvedör
 • Vasaholm
 • Vaselund
plats/hällestad.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/11 23:28 av 127.0.0.1