wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:trelleborg.m.stad

Trelleborg (M) stad

Översikt

Historik

klicka för att visa 1167-1844

klicka för att visa 1167-1844

1167-
anläggs ett gråbrödrakloster i Trelleborg vilket utgör den äldsta säkra uppgiften om namnet som stavats Trælöborg 1251 (avskrift 1320), Trelæburgh 1291 och under medeltiden Trælaborg eller Trælleborg. Trelleborg omnämndes som stad första gången 1257. Namnets ursprung är inte känt. En förklaring kan vara att förleden 'träl' syftar dels på att de äldsta delarna uppförts av trälar, dels på träler, det vill säga personer av slavisk härkomst och dels på betydelsen 'bjälke' vilken användes för att stötta väggstolpar i hus med. Efterleden 'borg' har betydelsen befästning.
Staden har ett par gånger varit bortförlänad till bland andra ärkebiskopen i Lund och stod även en tid under hanseaternas välde. Trelleborg plundrades under Nordiska sjuårskriget och år 1617 eldhärjades staden svårt vilket bland annat ledde till att konung Christian IV upphävde Trelleborgs stadsprivilegier 1619-04-19 till förmån för Malmös utveckling.
-1619
Staden var på medeltiden en stad vars privilegier drogs in 1619.
1844-10-25
får Trelleborg rättigheter som friköping som dock vid kommunreformen 1862 inte blev en köpingskommun.
Trelleborgs stad
1865-12-15
erhåller Trelleborgs köping stadsprivilegier såsom magistrat och rådstuvurätt och stapelstadsrätt, dock med vissa villkor att själv uppföra de nödvändiga institutionerna.
Innan Trelleborg åter blev stad, tillhörde man i judiciellt hänseende Skytts häradsrätt. Rådhusrätten och magistraten upphörde i och med 1963 års utgång, varvid staden lades under Oxie och Skytts domsaga.
1867-06-01
utbryts staden ur Trelleborgs landskommun som en självständig stadskommun.
Stapelstadsrätten började tillämpas från och med 1 juni 1867, dock hade innan det datumet borgmästaren och två rådmän blivit utsedda, och efter det datumet tillkom under året stadsfullmäktige, drätselkammare och auktionskammare.
utbryts stadsförsamlingen
1908-01-01
inkorporeras landskommun och landsförsamling i staden.
1967-
inkorporerades landskommunerna Anderslöv, Alstad, Skegrie, Gislöv och Klagstorp.
1971-
ombildas staden till Trelleborgs kommun utan ytterligare territoriell förändring.

Trelleborgs stad hade egen jurisdiktion med rådhusrätt från inrättandet 1867 till och med 1963, varefter staden lades under landsrätt i Oxie och Skytts häraders tingslag.

Trelleborgs stadsförsamling bildades 1 juli 1867 ur Trelleborgs landsförsamling som uppgick i denna 1908 och samtidigt bytte namn till Trelleborgs församling.

Övrigt

Namnet skrevs 1291 Threläburgh och kommer från en befäst vikingatida anläggning. Efterleden innehåller borg, 'befästning'. Förleden innehåller träl med olika betydelser, 'person av slaviskt ursprung' alternativt 'snedställd bjälke använd för att stötta väggstolpar i hus'. Namnet Trelleborg är ett vandringsnamn vars utbredningscentrum fanns i Danmark och hörde ihop med de vikingatida borgarna. Staden torde ha växt upp i samband med de stora skånska sillfiskena.

Plats

består av

Stadens kyrksocknar

 • Trelleborg stad (sfs)

Socknar som uppgått i staden

Stadsdel

 • Akka
 • Fagerängen
 • Flaningen
 • Flinthög
 • Friheden
 • Granlunda
 • Hallabacken
 • Högalid
 • Jär V
 • Jär Ö
 • Kattebäck
 • Knäckekärr
 • Malörten
 • Pilevall
 • Prästahejdan
 • Sjövik
 • Stranden Ö
 • Vannhög
 • Änghög
 • Åhus
 • Österlid

1) 1908
2) 1967-
plats/trelleborg.m.stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1