wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:fulltofta.m.sn

Fulltofta (M) socken

Översikt

Historik

Östra Frosta kommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Fulltofta församling och för de borgerliga frågorna bildas Fulltofta landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Östra Frosta landskommun som 1969- uppgår i Hörby köping som 1971- ombildas till Hörby kommun.
2002-
uppgår församlingen i Hörby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Fulltofta, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Frosta härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Frosta kompani och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Sallerups kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1350 Folätoftha och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller fåle, 'häst' och tofta, 'tomt, äga'.

by/gård

 • Attarp
 • Ekesåkra
 • Fulltofta
 • Häggenäs
 • Hästäng
 • Kulleröd
 • Kvärröd
 • Landeröd
 • Mjälaströ
 • Nunnäs
 • Röinge
 • Åkarp (Ågerup)
plats/fulltofta.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1