wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:torna-bara-harjager.m.fg

Torna, Bara, Harjager (M) fögderi

Översikt

Torna, Bara och Harjagers fögderi

Karta:
Arkiv: Torna, Bara, Harjager (M) häradsskrivare
Länk: torna+bara+harjagers+fögderi, Topografi-fg

Historik

1720-
finns fögderiet
1864-10-01
utgör Torna och Bara härader eget fögderi medan Harjagers härad ingår i Rönneberga, Onsjö och Harjagers fögderi.

Övrigt

Består av

plats/torna-bara-harjager.m.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1