wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:gessie.m.sn

Gessie (M) socken

Översikt

Historik

Vellinge landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gessie församling och för de borgerliga frågorna bildas Gessie landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Vellinge landskommun som 1971- ombildas till Vellinge kommun.
2002-
uppgår församlingen i Vellinge-Månstorps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Gessie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oxie härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Malmö skvadron.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Geshöge och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hög. Förleden innehåller troligen gas, 'gås'.
Namnet skrevs mellan 1902 och 1985 Gässie socken.


Alias: Gässie (M) socken »

by/gård

  • Agneshill
  • Almdala
  • Björkhagen
  • Gessie
  • Gessie villastad
  • Granedal
  • Lundegård
  • Stamhem
plats/gessie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/11 23:29 av 127.0.0.1