wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:oxie.m.sn

Oxie (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Oxie församling och för de borgerliga frågorna bildas Oxie landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Glostorp och Lockarp landskommuner och uppgår 1967- i Malmö stad som 1971- ombildas till Malmö kommun.
1983-
utökas församlingen med Glostorps församling och Lockarps församling.
2014-
uppgår församlingen i Fosie församling med mindre delar till Hyllie och Husie församlingar.
2016-01-01
inrättas distriktet Oxie, med samma omfattning som Oxie församling hade 1999/2000 och fick 1983, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oxie härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Livkompaniet och Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Malmö skvadron, överstelöjtnantens kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Ostögu och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hög. Förleden innehåller os antingen i betydelsen källsprång eller åmynning, i det senare fallet syftande på Oxiebäckens mynning i en nu försvunnen sjö öster om kyrkbyn.


Alias: Oxie (M) storkommun »

Plats

by/gård

Socken 1862-

 • Bosland gd
 • Fredriksberg gd
 • Hovgården
 • Kristineberg gd
 • Kullaholm gd
 • Ladufogdastället gd
 • Lindegård g
 • Marietorp
 • Nybro gd
 • Oxie kby
 • Stensåker gd
 • Tegelbruket
 • Toarp by
 • Toarpsmölla kvarn
 • Ullstorp hus

Stadsdel 1967-

 • Glostorp
 • Kristineberg
 • Kungshög
 • Käglinge
 • Lockarp
 • Oxie kyrkby
 • Oxievång
 • Toarp
plats/oxie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1