wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:villie.m.sn

Villie (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Södra Villie församling och för de borgerliga frågorna bildas Södra Villie landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Rydsgårds landskommun som 1971- uppgår i Skurups kommun.
2002-
utökas församlingen med Örsjö församling, Slimminge församling, Solberga församling och Katslösa församling och Villie församling
2016-01-01
inrättas distriktet Villie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Ljunits härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron, Borreby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1364 Villöghe och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller hög. Förledens tolkning är oklar, möjligen kan det innehålla adjektivet vild då med oviss syftning.
Namnet var före 11 december 1885 Södra Villie socken.

Plats

by/gård

 • Beden
 • Bjärsgård
 • Ekarp
 • Gottorp
 • Lindhult
 • Rydsgård 1)
 • Rydsgård hg
 • Solberga
 • Trulseryd
 • Trunnerup
 • Vidarp
 • Villie by
 • Villie S
 • Villie gd

1) del av
plats/villie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1