wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:herrestad.m.sn

Herrestad (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
Namnet skrevs före 22 oktober 1927 även Herrestads socken.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Stora Herrestads församling och för de borgerliga frågorna bildades Stora Herrestads landskommun.
Storkommun
1952-
uppgår landskommunen (tillsammans med Baldringe, Borrie, Bromma, Hedeskoga, Högestads, Stora Köpinge, Sövestads och Öja) i Herrestads landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
Herrestads landskommun fick sitt namn av Herrestads härad, som den i stort sett motsvarande.
2002-
uppgår församlingen i Stora Köpinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Stora Herrestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Herrestads härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Herresta kompani och Skånska dragonregementet, Borreby skvadron, Borreby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Heruestadum och kommer från kyrkbyn. Efterleden är sta(d), 'plats; ställe'. Förleden kan innehålla mansnamnet Härwir.

Plats

by/gård

 • Backagården
 • Breasten
 • Fredriksberg
 • Herrestad by
 • Herrestad hg
 • Hålabäck
 • Jennyhill
 • Kabbesholm
 • Karlsfält
 • Kistan
 • Klockaregård
 • Möllaregård
 • Prästgård
 • Robertsdal
 • Rävjabjer
 • Skinkan
 • Slättäng
 • Tinghög
 • Ugglegård
plats/herrestad.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1