wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:munkarp.m.sn

Munkarp (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung. Före 1889 låg en dryg tredjedel av socknen i Onsjö härad.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Munkarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Munkarps landskommun.
1888-
överförs Ageröd, Brännestad, Hasslebro, Klingstorp och Vittseröd från Onsjö härad till Frosta härad
1952-
uppgår landskommunen i Norra Frosta landskommun som 1969- uppgår i Höörs köping som 1971- ombildas till Höörs kommun.
2006-
uppgår församlingen i Höörs församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Munkarp, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Frosta härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Västra Göinge kompani och Skånska husarregementet, Kolleberga Sqvadron, Lif-Kompaniet.

Övrigt

Namnet skrevs 1543 Monckeup och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden är munk.

Plats

by/gård

 • Ageröd1)
 • Brännestad1)
 • Göingsvall
 • Hasslebro1)
 • Hänninge
 • Klingstorp1)
 • Kåkebo
 • Munkarp
 • Nyrup Ö
 • Nyrupshus
 • Ormanäs
 • Rovelyckan
 • Stanstorp
 • Uggleskrik
 • Vittseröd1)
plats/munkarp.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1