wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:halland.landskap
Geotag (location) for:
Halmstad stad56º40'31.508"N;12º51'31.18"E

Halland (Hal) landskap

Översikt

Historik

Danmark

-1658

-1658

Danmark
Under den danska tiden var Halland indelat i tre slottslän, Varbergs, Halmstads och Laholms län. Även Falkenberg var ett slottslän men dess slott förstördes av Engelbrekt 1434.
1645-
blir Halland svenskt under trettio år, genom uppgörelsen vid freden i Brömsebro
1648-1655
Efter den svenska erövringen ingår landskapet tidvis i ett större generalguvernement. Första gången var 1648-1655 då det tillsammans med Västergötland, Dalsland och Värmland bildade ett västsvenskt generalguvernement.
1658-
och permanent svenskt genom freden i Roskilde.
  • utnämndes den första landshövdingen samtidigt med den första länsstyrelsen, enligt 1634 års regeringsform. Mellan 1658 och 1719, men med några års undantag, fanns ett eller ett par olika generalguvernement med överhöghet över de nya provinserna.

Sverige

1658-1693
När även Skåne och Blekinge erövrades kom Halland att tillhöra det skånska generalguvernementet som existerade 1658-1669 och 1676-1693. En förändring inom detta ägde rum 1680 då Blekinge byttes ut mot Göteborgs & Bohus län.
1676-
Det sista slaget på halländsk mark skedde vid slaget vid Fyllebro den 17 augusti 1676 under skånska kriget.
1683-
införs svensk lag, innan dess gällde (den Danska) Skånelagen.
1716-1719
var Halland 1716-1719 en del av ett västsvenskt generalguvernement som då också omfattade Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Närke.
N-län
1719-
I 1719 års regeringsform avskaffades förvaltningsformen guvernement och generalguvernement i den inrikes förvaltningen och Halland blev då län i full bemärkelse, styrt av landshövdingar med residens i Halmstad. Se vidare Halland (N) län.
1945-
Efter andra världskriget har landskapet genomgått en remarkabel förändring. Från 150 000 invånare år 1945 till över 300 000 år 2005 och från att ha varit en agrar provins till ett industrialiserat landskap. Framförallt är det norra Halland som haft den största utvecklingen då orter som Kungsbacka och Onsala blivit pendlingsorter till Göteborg. Hallands kuster lockar nu till sig mängder med turister på somrarna, i synnerhet Mellbystrand, Tylösand, Skrea strand samt Apelviken.

Hallands regemente (I 16) sattes upp 1902 genom en flytt av Västgöta-Dals regemente från Vänersborg till Halmstad. Hallands regemente förlades i Halmstad där det var förlagt till dess nedläggning 2000. I regementets lokaler huserar idag Luftvärnsregementet.

Övrigt

Landskapets namn kommer troligen från Hovs hallar (hällar), som är belägna i nordvästra Skåne, väster om Båstad, och betyder alltså 'landskapet innanför hallarna'.

Landskapet Halland sammanfaller i stor utsträckning med det år 1719 bildade Hallands län.
Östra Karups församling i södra Halland tillhör dock Skåne län, medan Lindome socken i norr tillhör Västra Götalands län.

består av


1) 1971- Kristianstad län
2) 1971- Göteborg och Bohus län

grannar

Landskapsgrannar


plats/halland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1