wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:sjöbo.m.kn

Sjöbo (M) kommun

Översikt

Historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Björka, Blentarp, Brandstad, Everlöv, Fränninge, Ilstorp, Lövestad, Röddinge, Södra Åsum, Sövde, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Östra Kärrstorp och Öved. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Sjöbo municipalsamhälle inrättades i Södra Åsums landskommun 2 april 1898 och upplöstes när landskommunen 1952 ombildades till Sjöbo köping. Lövestads municipalsamhälle inrättades 8 maj 1938 och upplöstes vid utgången av 1951.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Bjärsjölagård (av de tidigare kommunerna Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp och Öved), Blentarp (av Blentarp, Everlöv och Sövde), Vollsjö (av Brandstad, Fränninge och Vollsjö) samt Östra Färs (av Lövestad, Röddinge, Tolånga och Vanstad) samtidigt som Sjöbo köping bildas av landskommunerna Björka, Ilstorp och Södra Åsum.

1971-
bildas Sjöbo kommun vid kommunreformen genom en ombildning av Sjöbo köping.
1974-
uppgår kommunerna Blentarp, Vollsjö och Östra Färs samt delar ur den då upplösta Bjärsjölagårds kommun (Östra Kärrstorps och Öveds församlingar) i kommunen.

Kommunen ingår sedan bildandet i Ystads tingsrätts domkrets.

Övrigt

Centralort är Sjöbo.

Plats

plats/sjöbo.m.kn.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/11 23:30 av 127.0.0.1