wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:mil:skånska-södra-infanteri.reg:start

Skånska S infanteriet (I34,I25) regemente

Översikt

vapensköld

: Adlercreutz regemente (föregångare)
1811-1949
Södra skånska infanteriregementet № 25 (I25, I7)
1949-
Södra skånska regementet P7 (efterföljare)

Karta:
Arkiv: Skånska S infanteri.reg
Länk: södra+skånska+regementet&typ=militär, Södra-Skånska.reg, SKR

Historik

Södra skånska infanteriregementet (I34, I25, I7)

1811-
Regementet uppsattes 1811 med beteckningen I 34 och erhöll en ny stat 1816 varvid ordningsnumret ändrades till I 25.
1813-03
skeppas ena bataljonen med von Döbeln till Tyskland för att delta i kriget mot Napoleon. Här tilldelas bataljonen den svenska arméns 5:e brigad under överste Bergenstråle och tillsammans med en brigad Mecklenburgare utgjorde generallöjtnant von Vegesacks division. De ingår i Wallmodens armékår som opererade vid nedre Elbe. Bataljonen deltog i divisionens marscher i Mecklenburg hösten 1813 och bevistade slagen vid Neu-Buschow den 28 augusti och Wismar den 29 augusti. Därefter deltog de den svenska huvudhärens fälttåg till Holstein samt till Belgien under 1814.
1814-
Efter återkomsten till Sverige sommaren 1814 deltar bataljonen i det norska fälttåget. Här ingick regementet i 6:e brigaden under överste Hedenstjerna och 3:e divisionen under generallöjtnant Boye.
1823-
Regementet övades i Veberöd men från 1823 övades regementet i Tvedöra och från 1888 på Revingehed.
1928-
Regementet ändrade 1928 beteckning till I 7 och flyttade med huvuddelen samma år till före detta Skånska dragonregementets kaserner i Ystad.
1942-
Det var det första infanteriregementet som motoriserades då 7. motorbrigaden sattes upp 1942.

Södra skånska regementet (P7)

1949-
blev regementet ett pansarinfanteriregemente för att överföras 1963 pansartrupperna och blev ett pansarregemente under namnet Södra skånska regementet (P 7). Med den förändringen utgick Skånebrigaden ur krigorganisationen.

Övrigt

Smeknamn: Södra skåningarna
Valspråk: Slå snabbt - slå hårt

Består av

rusthåll

plats/mil/skånska-södra-infanteri.reg/start.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1