wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vomb.m.sn

Vomb (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vombs församling och för de borgerliga frågorna bildas Vombs landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Veberöds landskommun som 1974- uppgår i Lunds kommun.
2002-
uppgår församlingen i Veberöds församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Vomb, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Färs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Färs kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1330 Wam och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller antingen wa, 'vrå, krok' syftande på en terrängformation eller ett ord sammansatt med detta och hem, 'boplats, gård'.
Före 22 oktober 1927 skrevs namnet även Våmbs socken.

Plats

by/gård

 • Bruksgården
 • Hjortahus
 • Klostersågen
 • Långahus
 • Norregård
 • Nygård
 • Skoghem
 • Skogsbrynet
 • Södergård
 • Vomb kby
 • Vomb stp 40,60Fk
 • Vombs boställe
 • Vombs Raby
 • Vombsjögården

Fk Färskompani

plats/vomb.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1