wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:lomma.m.sn

Lomma (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lomma församling och för de borgerliga frågorna bildas Lomma landskommun.
1888-
överförs ett område som bl.a. innefattade Habo säteri (Stora och Lilla Habo) från Fjelie socken och Torna härad.
1900-09-12
inrättas Lomma municipalsamhälle
Lomma köping
1951-
ombildas landskommunen till Lomma köping som 1971- ombildads till Lomma kommun.
1963-
inkorporerar köpingen Flädie landskommun
2016-01-01
inrättas distriktet Lomma, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Lumaby och kommer från kyrkbyn. Förleden innehåller ett äldre namn på Höje å, Luma, 'den ljumma'. Efterleden är by, 'gård; by'.


Alias: Lomma (M) köping »

Plats

by/gård

 • Alnarp kg
 • Alnarp slott
 • Amager
 • Bomhög
 • Habo 1)
 • Klockaregården
 • Lomma kby
 • Mariedal
 • Norregården
 • Prästberga
 • Spångåkra
 • Vinstorp

1) 1888-
plats/lomma.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1