wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:luggude.m.hd

Luggude (M) härad

Översikt

Historik

Danmark (se Skåne)

-1658
Lyuthgud herred i Helsingborg (DK) slottslän

Sverige

1658-
blir Skåne Svenskt. Församlingarna tillhör Lunds stift
1706-1860
begagnades Välluv 1 om 1 mantal i Välluvs socken, Luggude härad, som häradshövdingeboställe.
1889-
Häradets gränser sammanföll nästan ingenstans med någon sockengräns, utan delade ett antal socknar mitt itu. År 1889 genomfördes en omfattande gränsreglering som syftade till att varje socken skulle tillhöra endast ett härad.
Fögderi
1720-1863
Luggude, Rönneberga, Onsjö (M) fögderi
1864-1887
Rönneberga, Onsjö, Harjager (M) fögderi för Kågeröds och Halmstads socknar
1864-1917
Luggude (M) fögderi
1918-1990
Helsingborg (M) fögderi med undantag enligt nedan
1918-1990 Landskrona (M) fögderi för Kågeröds och Halmstads socknar,
1918-1966 för Ekeby och Ottarps socknar,
1946-1966 för Risekastslösa och Norra Vrams socknar samt från 1952 för Stenestads socken
Tingslag
1682-1970
Luggude tingslag i, dock bara till 1969 för Halmstads och Kågeröds socknar
1682-1690
Luggude tingslag under Bjäre, Luggude (M,L) domsaga *
1691-1850
Luggude tingslag under Rönneberga, Onsjö, Luggude (M) domsaga * (Luggude, Bjäre, Onsjö och Rönneberga härader)
1851-1970
Luggude tingslag under Luggude domsaga
1969-1970
Landskrona häradsrätts domsaga för Halmstads, Kågeröds och Stenstads socknar
1971-
Helsingborgs tingsrätts domkrets ej för Halmstads, Kågeröds och Stenestads socknar
1971-2002
Landskrona tingsrätts domkrets
2002-
Lunds tingsrätts domkrets

Övrigt

Namnet Luggude är troligen mycket gammalt och dess härkomst är omtvistad. Namnet kan beteckna en hednisk närings- eller fruktbarhetsgudinna. Namnet ska då betyda ungefär ”fruktbarhetsgudinnans helgedom”. Mer troligt är dock att det betyder ”fruktbarhetsgudinnans härad”. Genom namnets ursprung i hednisk religion kan man härleda att häradet har existerat som någon form av särskild sammanslutning sedan hednisk tid.

Luggude häradsrätt hade sitt tingsställe i Mörarp under perioden 1704-1896, därefter flyttade det till Helsingborg.

Geotag (location) for:
Luggude hd56º3'32"N;12º52'35"E

Plats

plats/luggude.m.hd.txt · Senast uppdaterad: 2023-02-03 21:28 av Björn