wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:gylle.m.sn

Gylle (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gylle församling och för de borgerliga frågorna bildas Gylle landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Gislövs landskommun som 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Dalköpinge församling.
2016-01-01
inrättades distriktet Gylle, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Haglösa skvadron, Haglösa kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1300-talet Gylle och kommer från kyrkbyn. Namnets tolkning är oklar.

Plats

by/gård

 • Annarp
 • Banbacksgåden
 • Fjärdingslöv
 • Grönadal
 • Gylle kby
 • Gylle boställe
 • Hildelund
 • Högbo
 • Karlsnäs
 • Kulladal St
 • Nytorp
 • Sörgården
 • Torshög
plats/gylle.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1