wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:börringe.m.sn

Börringe (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
Namnet var mellan 4 april 1781 och 11 september 1931 Gustavs socken, även namnet Norra Börringe socken användes.
1783-
4 april införlivas Lemmeströ socken samtidigt som ny kyrka byggdes mitt emellan de båda äldre, Börringe kyrka och Lemmeströ kyrka som då övergavs.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gustavs (Börringe) församling och för de borgerliga frågorna bildades Gustavs (Börringe) landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Anderslövs landskommun som 1967 uppgår i Svedala köping som 1971 ombildas till Svedala kommun.
2002-
uppgår församlingen i Svedala församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Börringe, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Vemmenhögs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron.

Övrigt

Namnet skrevs 1257 Byrthingi och kommer från kyrkbyn. Efterleden är inbyggarbeteckningen inge. Förleden innehåller bård, 'kant, rand', möjligen syftande på läget vid Börringesjön. Namnet Gustav togs från namnet på Gustav III.

Plats

by/gård

 • Björkesåkra
 • Bramstorp
 • Börringe
 • Börringe N
 • Börringe S
 • Börringe slott/kloster
 • Davidstorp
 • Djurhagen
 • Dävelstorp
 • Ebbesjö
 • Falsterbo
 • Havgård
 • Hjulbäck
 • Laholm
 • Lemmeströ
 • Målaretorp
 • Nötesjö
 • Odelryd
 • Piparehuset
 • Rävstad
 • Slätteröd
 • Sturup
 • Svartesjö
 • Trelleborg
 • Thurestorp
plats/börringe.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1