wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:sandby-södra.m.sn

Sandby S (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
Tidigt införlivas Flyinge socken.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sandby församling och för de borgerliga frågorna bildas Sandby landskommun.
1952-
utökas landskommunen med landskommunerna Hardeberga och Revinge och uppgår 1974- i Lunds kommun.
2006-
utökas församlingen med Revinge och Hardeberga församlingar
2016-01-01
inrättas distriktet Södra Sandby, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Färs kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1250 Sanby och kommer från kyrkbyn. Efterleden är by, 'gård; by'. Förleden är sand syftande på den sandiga jorden.
Namnet var före 17 april 1885 Sandby socken.


Alias: Sandby (❓) socken

Plats

by/gård

 • Almbacken
 • Almelund
 • Flyinge kungsgård
 • Flyingeby
 • Knutstorp
 • Kullagården
 • Ryd
 • Räften
 • Sandby
 • Sandby mosse
 • Skarnberga
 • Skatteberga
 • Skatteberga St
 • Sönnervång
 • Valleberg hg
plats/sandby-södra.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1