wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:rönneberga.m.hd

Rönneberga (M) härad

Översikt

Historik

Danmark (se Skåne)

1231-
Rynæbyarg herred i Helsingborg (DK) slottslän
1547-
bildar häradet, tillsammans med Harjager härad, Landskrona (DK) slottslän.

Sverige

1658-
blir Skåne Svenskt. Församlingarna tillhör Lunds stift
1669-
uppgår Landskrona län i Malmöhus län.
1997-
förenas Malmöhus län och Kristianstads län i Skåne län
Fögderi
Tingslag

Övrigt

Tingsplats var från 1874 till 1948 Åkarp i Marieholm med Landskrona som kansliort. Från 1948 utnyttjades Landskrona rådhusrätts sessionssal för domstolsförhandlingar

Första gången häradet omnämns tillhöra något län är i kung Valdemar Sejrs jordebok från 1231 där det låg under Helsingborgs län.

Geotag (location) for:
Rönneberga hd55º52'11"N;13º8'48"E

Plats

plats/rönneberga.m.hd.txt · Senast uppdaterad: 2023-02-03 21:28 av Björn