wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:ripsa.d.sn

Ripsa (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Ripsa socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ripsa församling och för de borgerliga frågorna till Ripsa landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Rönö landskommun som uppgår 1971 i Nyköpings kommun.
1995-
uppgår församlingen i Råby-Ripsa församling som 2002 uppgår i Rönö församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Råby-Rönö och Ripsa, med samma omfattning som Råby-Ripsa församling hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani.

Övrigt

Namnet (1293 Rypsum) kommer troligen från kyrkplatsen. Namnet innehåller plural av ripa, 'skära' alternativt riva, 'skåra, rispa' syftande på en sänka vid kyrkan eller öppna partier i skogen.

by/gård

 • Askedalen gd
 • Baggetorp gd
 • Bjurkärr gd
 • Djupvik hd
 • Edeby hg
 • Fiskarbol tp
 • Fåla gd
 • Gladdinge byGullringsdal gd
 • Holmby gd
 • Högsäter gd
 • Kölsäter gd
 • Limmersvik gd
 • Lundby gd
 • Råsäter gd
 • Sandvik gd
 • Spaketorp gd
 • Torlunda gd
 • Tova gd
 • Tällsäter gd
 • Värma gd
 • Västäng gd
 • Åboö hg
 • Älgesta by
 • Älgsäng gd
 • Äskedal gd
 • Äspviken gd
plats/ripsa.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn