wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:björkvik.d.sn

Björkvik (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Björkviks socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Björkviks församling och för de borgerliga frågorna till Björkviks landskommun.
1971-
uppgår landskommunen i Katrineholms kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Björkvik, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Jönåkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Livkompaniet.

Övrigt

Namnet (1314, Birkeuik) kommer ursprungligen från en vik av Yngaren där Björkviks ödekyrka ligger.

Geotag (location) for:
Björkvik sn58º50'2"N;16º31'11"E

Plats

by/gård

 • Adolfsborg
 • Albro
 • Bjärsäter
 • Bokulla
 • Bossbol
 • Danbyholm
 • Daneby
 • Dragsta
 • Edeby
 • Ekekulla
 • Gisslingstorp
 • Grova
 • Hacksta
 • Hjulbo
 • Hjulsta
 • Hovsta
 • Karlshäll
 • Klubbetorp
 • Kvisäter
 • Lindby
 • Lisstorp
 • Lyshälla
 • Lönneberga
 • Mörtbol
 • Sarpetorp
 • Skolsta
 • Skuttinge
 • Sörby
 • Tegnebol
 • Tjärsta
 • Torp
 • Vabbenäs
 • Valla
 • Vedeby
 • Väsby
 • Yngerstrand
 • Åkfors
plats/björkvik.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-17 15:08 av Björn