wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:mariefred.d.stad

Mariefred (D) stad

Översikt

Historik

1605-
får Mariefred sina stadsrättigheter av Karl IX och området bröts då också ut ur Kärnbo socken.
Stadsförsamlingen Mariefreds församling bildas samtidigt.
1863-
blir staden en egen kommun, enligt Förordning om kommunalstyrelse i stad (SFS 1862:14) 1 januari 1863, då Sveriges kommunsystem infördes.
1952-
uppgår Kärnbo och Taxinge landskommuner i stadskommunen.
1971-
uppgår staden och Kärnbo upp i den då nybildade Strängnäs kommun, medan Taxinge överförs till Södertälje kommun i Stockholms län.

Judiciell tillhörighet: Den egna jurisdiktionen med magistrat och rådhusrätt upphörde 1948, varefter staden ingick i Livgedingets domsaga och dess tingslag.
Kyrklig tillhörighet: I kyrkligt hänseende hörde staden till Mariefreds församling. 1 januari 1952 tillkom Kärnbo och Taxinge församlingar.

Övrigt

Plats

består av

Stadens kyrksocknar

  • Mariefred stad (sfs)
  • Mariefred-Kärnbo fs

Socknar som uppgått i staden

1952-
Kärnbo (D) socken
1952-1971
Taxinge (D,B) socken

Stadsdel

FIXME

plats/mariefred.d.stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1