wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hölebo.d.hd

Hölebo (D,B) härad

Översikt

Historik

Omkring år 1350 >>>

Häradet har sedan 1634 hört till Södermanlands län. 1971 överförs Hölö och Mörkö socknar till Stockholms län. Församlingarna i häradet hör till Strängnäs stift.
Före 1527 ingår häradet i Telgehus län, för att därefter först intill 1548 ingå i Stockholms slottslän och sedan i Gripsholms län.

Fögderi

1720-1885
Södermanlands län 1a (D) fögderi
1886-1990
Nyköping (D) fögderi
1971-1990
Södertälje (B) fögderi för Hölö och Mörkö socknar

Tingslag

1680-1914
(31 augusti) Hölebo tingslag i
1680–1878 Oppunda, Villåttinge, Jönaker, Rönö, Hölebo (D) domsaga », från 1861 benämnd Kungadömet (D) domsaga *
1879–1914 Nyköping (D) domsaga (med Jönåkers, Rönö, Hölebo och Daga härader)
1914-09-01
Jönåker, Rönö, Hölebo (D) tingslag i Nyköping (D) domsaga
1948-
Nyköping (D) tingslag » i Nyköping (D) domsaga
1971-
Nyköpings tingsrätts domkrets för delarna i Trosa kommun
1971-
Södertälje tingsrätts domkrets för Hölö och Mörkö socknar.

Övrigt

Namnet skrevs år 1362 skrevs Hylbohundare, vilket är en genitivform av hølbo(a)r i betydelsen de som bor i Höle. Höle är i sin tur ett sydsvenskt dialektalt ord av fornsvenskans hyl med betydelsen djup göl i sjö eller å. Häradets tingsplats var enligt två dokument från 1400-talet beläget vid Kælslöth d.v.s. Källslöten, vilket torde avse den plats vid Vagnhärads kyrka som år 1495 kallades Nora och pekas ut som densamma, men det är även möjligt att platsen var belägen längre västerut närmare sjön Sillen. Sedermera flyttades dock tingsplatsen in till Trosa, vilket alltså var beläget utanför häradet.

Tingsstället var under medeltiden Kålslåt, nära Nora i Vagnhärads socken, för att senare och intill 1875 vara i Åby i Vagnhärads socken, därefter i rådhusrättens lokaler i Trosa stad, för att 1911 flytta till Nyköpings stad.


Alias: Hölebo (B) härad », Hölebo (D) tingslag »

Består av

Södertälje kommun

Trosa kommun

plats/hölebo.d.hd.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1