wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:toresund.d.sn

Toresund (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Toresunds socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Toresunds församling och för de borgerliga frågorna till Toresunds landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Stallarholmens landskommun som 1971 uppgick i Strängnäs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Stallarholmens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Toresund, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Selebo härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Gripsholms kompani.

Övrigt

Namnet (1110-talets senare del Thorsne) innehåller torr, 'torr mark eller upptorkande våtmark'.

Geotag (location) for:
Toresund sn59º20'34"N;17º13'39"E

Plats

plats/toresund.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-28 13:55 av Björn