wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:överselö.d.sn

Överselö (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Överselö socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Överselö församling och för de borgerliga frågorna till Överselö landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Stallarholmens landskommun som 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Stallarholmens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Överselö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Selebo härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Strängnäs kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Wluidäkirkyu, 1381 Yfrasyla) innehåller önamnet Selaö Tuna kommer från den äldre kyrkbyn, över återspeglar att den låg längre bort mot Prästfjärden. På medeltiden hade socknen namnet Ulvildakirkia efter namnet på en kvinna: Ulfhild samt kirkia, 'kyrka'.

Geotag (location) for:
Överselö59º25'9"N;17º7'53"E

by/gård

 • Algö hg
 • Björk gd
 • Björkeby gd
 • Ekeby gd
 • Eneby gd
 • Fröberga hg
 • Fröslunda by
 • Håsta by
 • Jättna by
 • Klahammar hg
 • Klippinge by
 • Ljunga by
 • Lundby hg
 • Lönnberga gd
 • Mörby by
 • Nibble by
 • Nursa by
 • Runsö by
 • Skäggesta by
 • Skälby by
 • Sursa by
 • Tynnelsö hg
 • Viggeby by
 • Vittinge by
 • Väla by
 • Årby by
 • Äleby by
 • Ärnsta by
 • Ättersta gd
plats/överselö.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn