wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:malma-lilla.d.sn

Malma Lilla (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Lilla Malma socken har medeltida ursprung under namnet Malma socken som namnändrades 1940 till det nuvarande.
1785-02-03
blir Malmköping landets första friköping inom socknen.
1862-
Vid kommunreformen bildar friköpingen en köpingskommun under namnet Malmköpings köping och socknens ansvar för de kyrkliga frågorna övergår till Malma församling och för de borgerliga frågorna till Malma landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Malmköpings köping som 1971 uppgick i Flens kommun.
2006-
uppgår församlingen i Dunker-Lilla Malma församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lilla Malma, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Oppunda kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1310 Malmä) kommer från kyrkbyn och innehåller plural av malm, 'sand, grus; sandig eller grusig mark' syftande på grusåsen vid kyrkan.

Plats

by/gård

 • Bjursäter gd
 • Enebåga hg
 • Flassbro by
 • Fornebo gd
 • Fållökna hg
 • Grinda hg
 • Hannäs gd
 • Hosjö by
 • Hårtorp gd
 • Hällaren gd
 • Högsjö gd
 • Lundby by
 • Malma by
 • Malma kvarn
 • Nälen
 • Rotsäter gd
 • Siggenäs gd
 • Skullsta gd
 • Snösvad by
 • Sundby hg
 • Tallbacken
plats/malma-lilla.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn