wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nykyrka.d.sn

Nykyrka (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Nykyrka socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Nykyrka församling och för de borgerliga frågorna till Nykyrka landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Stigtomta landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
1995-
uppgår församlingen i Stigtomta församling som 2002 uppgår i Stigtomta-Vrena församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Stigtomta, med samma omfattning som Stigtomta församling hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Jönåkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Livkompaniet och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1362, Nyakyrkio) kommer från kyrkobyggnaden som enligt namnet var yngre än andra kyrkor i trakten.


Alias: Nykyrka (❓) socken

by/gård

 • Arnbol gd
 • Banninge tp
 • Brotorp gd
 • Drögsta hg
 • Fålltorp gd
 • Hormesta hg
 • Högtorp by
 • Häöktäppan
 • Kyrkobol gd
 • Lida by
 • Länninge hg
 • Mjälnäs hg
 • Råttinge gd
 • Siggenäs gd
 • Skeppsdrätt gd
 • Skogstorp gd
 • Solberga gd
 • Solö gd
 • Torsta gd
 • Törsta by
 • Vålsta by
 • Århammar hg
plats/nykyrka.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn