wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:dunker.d.sn

Dunker (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Dunkers socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Dunkers församling och för de borgerliga frågorna till Dunkers landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Malmköpings köping som 1971 uppgår i Flens kommun.
2006-
uppgår församlingen uppgick i Dunker-Lilla Malma församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Dunker, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Oppunda kompani.

Övrigt

Namnet (1304 Dunker) kommer från kyrkbyn som övertagit namnet från sjön Dunkern. Sjöns namn betyder troligen 'den dånande, dovt ljudande' syftande på ljud från isen.

I det som kallas Dunkers bergslag har förr brutits järnmalm i små gruvor t.ex. vid Dammsjötorp, Knaperhäll och Starrsätter som var de största. Malmen som bröts forslades via malmvägen till Björndammens masugn. Där smältes malmen till tackjärn som vid Stålboga och Nyhammaren förädlades i hammarsmedjor till stångjärn. Vid flera mindre smedjor i trakten kunde man sedan smida redskap och verktyg, t.ex. vid Strömshammar. I Dunker har också funnits flera kvarnar och sågverk. De kunde drivas med vattenkraft eftersom det i den kuperade trakten fanns gott om sjöar. Mellan sjöarna rann bäckar som dämdes upp och hade en fallhöjd och vattentillgång som tidvis räckte för att driva vattenhjulen. När Holmens bruk omkring 1910 köpte de stora skogarna mellan Mora och Stålboga kunde man t.o.m. anlägga en 6 km. lång flottningsled fram till sågverket vid Nykvarn och vidare till järnvägen vid Stålboga. Här passerade tusentals stockar under de drygt 30 år som flottning pågick innan sågverket lades ner och biltransport tog över.

Plats

by/gård

 • Alm
 • Altnäs
 • Berga
 • Bråhovda
 • Dunker
 • Ekeby
 • Ekensholm
 • Häckelsta
 • Hässleby
 • Kulla
 • Lundby
 • Mälby
 • Navesta
 • Nälen
 • Näs
 • Röl
 • Smedsta
 • Sundby
 • Vadsbro
 • Ökna
 • Östertorp
plats/dunker.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn