wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:ytterenhörna.d.sn

Ytterenhörna (D,B) socken

Översikt

Historik

1350-
Ytterenhörna socken har medeltida ursprung, tidigt benämnd Tuna Enhörna socken.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ytterenhörna församling och för de borgerliga frågorna till Ytterenhörna landskommun.
-1948
inkorporeras landskommunen i Enhörna landskommun som 1967 uppgick i Södertälje stad som 1971 ombildades till Södertälje kommun.
uppgår församlingen i Enhörna församling.
1967-
ändras länstillhörighet till Stockholms län.
2016-01-01
inrättas distriktet Enhörna, med samma omfattning som Enhörna församling hade 1999/2000 och fick 1948, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Selebo härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Gripsholms kompani.

Övrigt

Namnet (1281 Tunum Enhörne) innehåller bygdenamnet Enhörna. Detta innehåller horn, utskjutande landtunga, 'udde'.


Alias: Tuna Enhörna, Ytterenhörna (B) socken »

by/gård

 • Al
 • Aska
 • Bastmora
 • Björnfoten
 • Dammkärr
 • Ekeby
 • Gillberga
 • Hallsta
 • Knösen
 • Lida
 • Lövsta
 • Nora
 • Norrlöt
 • Repberga
 • Rävlöt
 • Rösta
 • SkarbroStjärna
 • Tuna kby
 • Ullunda
 • Varneby
 • Vinberga
 • Väsby
 • Ytterenhörna
 • Årby
 • Övraby
plats/ytterenhörna.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn