wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:kila.d.sn

Kila (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Kila socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Kila församling och för de borgerliga frågorna till Kila landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Jönåkers landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
2006-
uppgår församlingen i Kiladalens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Kila, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Jönåkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Livkompaniet och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1303, Killä) är ett bygdenamn och innehåller kil syftande på den mycket smala havsvik som fordom gick om i Kilaådalen fram till Kila socken.

Plats

by/gård

 • Brink gd
 • Brostugan tp
 • Eskilstorp tp
 • Gammelsta hg
  Gamarsta
 • Gammelsta kvarn
 • Guppkärr tp
 • Kråkvasken gd
 • Kälkesta hg
 • Lillkälla tp
 • Lunden tp
 • Myrby gd
 • Nygård gd
 • Rogsta by
 • Rogsta kvarn
 • Rösäng gd
 • Råsta by
 • Rökgrännan gd
 • Röktorp gd
 • Sjukälla gd
 • Skogsby gd
 • Stavsjö bruk
 • Vaxåker gd
 • Virby by
 • Virlångshult gd
 • Virå bruk
 • Vreta gd
 • Ålberga hg
plats/kila.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn