wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:dillnäs.d.sn

Dillnäs (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Dillnäs socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Dillnäs församling och för de borgerliga frågorna till Dillnäs landskommun.
-1941
var socknen en egen jordebokssocken när den blev en del av Gåsinge-Dillnäs jordebokssocken.
landskommunen uppgår i Gåsinge-Dillnäs landskommun som 1941 uppgår i Daga landskommun som 1974 uppgår i Nyköpings kommun
uppgår församlingen i Gåsinge-Dillnäs församling som 2006 uppgick i Daga församling.
1992-
utbryts denna del och överförs till Gnesta kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Gåsinge-Dillnäs, med samma omfattning som Gåsinge-Dillnäs församling hade 1999/2000 och fick 1941, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Daga härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente.

Övrigt

Namnet (1314 Dyllenäs) kommer från kyrkbyn som ligger på ett näs i sjön Klemmingen. Förleden kan innehålla ett växtnamn möjligen för åkermolke.

Plats

by/gård

 • Ekeby by
 • Ella gd
 • Hallsta by
 • Hammersta by
 • Heby by
 • Heby-Ytterby hg
 • Krasmpan by
 • Livsinge by
 • Långkärr tp
 • Nybble
 • Ramängen
 • Täby by
 • Ytterby gd
plats/dillnäs.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn