wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bärbo.d.sn

Bärbo (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Bärbo socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bärbo församling och för de borgerliga frågorna till Bärbo landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Stigtomta landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
1994-
uppgår församlingen i Stigtomta församling som 2002 uppgår i Stigtomta-Vrena församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Stigtomta, med samma omfattning som Stigtomta församling hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Jönåkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Livkompaniet och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Södermanlands 2a båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1314, Berghum, 1366 Berbo) kommer från kyrkbyn som tidigast hetat Berg, syftande på en höjd nära kyrkan. Sockennamnet har som efterled bo en inbyggarbeteckning.

by/gård

 • Bärbo by
 • Bärsund by
 • Egla gd
  Ighla
 • Hål by
 • Listorp gd
 • Näs hg
 • Siggetuna gd
  Sigtuna
 • Skräddartorp tp
 • Stortorp gd
 • Tista hg
 • Tistatorp tp
 • Tomta gd
 • Torp gd
 • Tuna by
  Tjocktuna
 • Tunakvarn by
 • Täckhammar hg
 • Vallmyra gd
 • Åkerbo torp gd
 • Åkra gd
 • Ökna gd
plats/bärbo.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn