wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:flen.d.stad

Flen (D) stad

Översikt

Historik

Flens stadskommun i Södermanlands län 1952

1901-12-31
inrättas Flens municipalsamhälle i Flens landskommun.
1949-
ombildas landskommunen med dess municipalsamhälle till Flens stad.
1965-01-01
utökas staden med Sparreholms landskommun.
tillkommer församlingarna Helgesta, Hyltinge och Årdala.
1971-
uppgår staden i den då nybildade Flens kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Flen, med samma omfattning som Flens församling hade 1999/2000, och vari område ingår.

I likhet med andra under 1900-talet inrättade stadskommuner fick staden inte egen jurisdiktion utan låg fortsatt under landsrätt i Oppunda och Villåttinge tingslag.
Flen hörde till Flens församling.

Övrigt

Består av

Stadsdel

  • Centrum

1) 1965-
plats/flen.d.stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1