wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vansö.d.sn

Vansö (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Vansö socken har medeltida ursprung.
1952-
överförs till Aspö socken den mindre del (4 km2) av socknen som låg på Tosterön.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vansö församling och för de borgerliga frågorna till Vansö landskommun.
1952-
delas landskommunen mellan Vårfruberga landskommun och Tosterö landskommun som båda 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
1998-
uppgår församlingen i Vårfruberga församling som 2006 uppgår i Vårfruberga-Härads församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Vårfruberga, med samma omfattning som Vårfruberga församling hade 1999/2000 och fick 1998, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Åkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Strängnäs kompani.

Övrigt

Namnet (1257 Wanseo) kommer från en nu landhöjd ö på Fogdön. Förleden är möjligen Vander, 'den besvärliga', den 'krokiga' syftande på en fjärd.

by/gård

 • Askare hg
 • Brännårby by
 • Ekeby gd
  Ellma 4
 • Ellma by
  Edmadhaum
 • Eneby by
 • Husby by
 • Hyvena by
 • Hällby by
 • Kinger by
 • Lagnö by
 • Mora gd
 • Mälby gd
 • Plångsta gd
 • Roteby by
 • Rundholm gd
 • Sanda gd
 • Skinnarum
 • Skälby
 • Söderårby by
 • Valla gd
 • Vreta gd
 • Vältesta by
 • Ympartorp gd
 • Årby gd
 • Åsby gd
 • Östa by
plats/vansö.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn