wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:forssa.d.sn

Forssa (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Forssa socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Forssa församling och för de borgerliga frågorna till Forssa landskommun.
-1952
uppgår landskommunen i Bettna landskommun som 1971- uppgår i Flens kommun.
-201-
uppgår församlingen i Bettna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Forsa, med samma omfattning som Forssa församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1329 Fors) kommer från byn Forsa och syftar på en fors i ån vid byn.
Enligt beslut den 22 oktober 1927 fastställdes socknens namn som Forssa. Innan hade namnet Forsa också förekommit.

Plats

by/gård

 • Braxenvik
 • Ekeby
 • Forsnäs
 • Forssa
 • Hässläng
 • Källarö
 • Löt
 • Malsta
 • Malstanäs
 • Näsby
 • Prästtorp
 • Skedvi
 • Snaggsta
 • Spånga
 • Sundby
 • Sätra
 • Ursnäs
 • Öngabol
plats/forssa.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn