wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:tumbo.d.sn

Tumbo (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Tumbo socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tumbo församling och för de borgerliga frågorna till Tumbo landskommun.
1950-
överförs Broby från Torpa socken i Västmanland län
1952-
uppgår landskommunen i Hällby landskommun som 1971- uppgår i Eskilstuna kommun.
2002-
uppgår församlingen i Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne.
2016-01-01
inrättas distriktet Tumbo, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Väster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1291 Thumboherradh) har i efterleden härad, 'bygd' och inbyggarbeteckningen bo. Förleden är 'tun, 'inhägnad'.

Geotag (location) for:
Tumbo59º25'33"N;16º20'20"E

by/gård

 • Berga
 • Broby 1)
 • Garn
 • Gunnarskär
 • Hagby
 • Hamra
 • Tumbo
 • Husby
 • Kleva
 • Kvicksund
 • Lybäck
 • Lövsta
 • Munkhammar
 • Nysäter
 • Rekarne
 • Skyttinge
 • Smedby
 • Smörkulla
 • Sundby
 • Sundbyvik
 • Sörby
 • Tjärtorp
 • Tuna
 • Tungården
 • Valtomta
 • Väsby
 • Västerby
 • Österby
 • Övlingeby

1) 1950-
plats/tumbo.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn