wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:villåttinge.d.hd

Villåttinge (D) härad

Översikt

Historik

Häradet har sedan 1634 hört till Södermanlands län. Församlingarna i häradet har hört Strängnäs stift.
Villåttinge härad omfattade socknarna Dunker, Lilla Malma, Hyltinge, Helgesta, Årdala, Forssa, Flen och Mellösa samt Malmköpings köping.

Fögderi

1720-1885
Södermanlands läns Andra fögderi
1886-1917
Vingåkers fögderi
1918-1966
Rekarne fögderi dock bara till 1945 för Flens, Forssa, Helgesta, Hyltinge, Mellösa och Årdala socknar
1946-1966
Flens fögderi dock ej Dunkers och Lilla Malma socknar
1967-1990
Katrineholms fögderi för Dunkers och Lilla Malma socknar

Tingslag

Övrigt

Består av

plats/villåttinge.d.hd.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1