wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:kloster.d.sn

Kloster (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Klosters socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Klosters församling och för de borgerliga frågorna till Klosters landskommun.
Eskilstuna stad
1907-
inkorporeras landskommunen i Eskilstuna stad som 1971 ombildades till Eskilstuna kommun.
1931-
bildas Eskilstuna Klosters församling genom sammanläggning av Klosters församling med den del av Eskilstuna stadsförsamling som låg öster om ån.
2010-
uppgår Eskilstuna Klosters församling i Eskilstuna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Eskilstuna Kloster, med samma omfattning som Eskilstuna Klosters församling hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Österrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Öster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1491 Eskilstune closter, 1598 Klöster) kommer från det johanniterkloster som legat här.

Kloster: Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige >>>

Plats

by/gård

 • Balsta by
 • Djursta hg
 • Eneby by
 • Eckersta by
 • Ersta gd
 • Eskilstuna kg
 • Glömsta hg
 • Gredby gd
 • Grönsta by
 • Gårdskäl by
 • Gärtre by
 • Hagnesta by
 • Hugelsta by
 • Hättersta by
 • Kvinnersta by
 • Måsta by
 • Röksta by
 • Sal gd
 • Skensta by
 • Slagsta by
 • Svista by
 • Vallby by
 • Ånsöga by
 • Årby gd
 • Ärna by
 • Ärsta by

=== se även ===

plats/kloster.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn