wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:näshulta.d.sn

Näshulta (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Näshulta socken omtalas i skriftliga handlingar första gången 1222.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Näshulta församling och för de borgerliga frågorna till Näshulta landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Husby-Rekarne landskommun som 1971 uppgår i Eskilstuna kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Näshulta, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Österrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Öster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1244 Nesulta) kommer från kyrkplatsen och innehåller näs och hult.

by/gård

 • Almtorp tp
 • Alstugan gd
 • Arvidstorp gd
 • Barråsen gd
 • Barrö gd
 • Björklund gd
 • Björktorp gd
 • Båtstaden tp
 • Djupvik gd
 • Dremo gd
 • Eknäs gd
 • Fagernäs gd
 • Fäboda by
 • Grana gd
 • Gräfseboda gd
 • Haneberg hg
 • Hedensö hg
 • Jägernäs gd
 • Kråksten gd
 • Mogtorp gd
 • Nybu gd
 • Näsna gd
 • Oppeby gd
 • Prästtorp gd
 • Ringtorp tp
 • Rotarbo gd
 • Sandvik gd
 • Stocksjö gd
 • Söderby gd
 • Vidökna gd
 • Visund gd
 • Vrreta gd
 • Åstorp hg
 • Ökna gd
 • Österby hg
plats/näshulta.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn