wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:floda.d.sn

Floda (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Floda socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Floda församling och för de borgerliga frågorna till Floda landskommun.
1970-
uppgår landskommunen i Katrineholms kommun.
2010-
uppgår församlingen i Katrineholmsbygdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Floda, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oppunda härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Vingåkers och Oppundas kompanier.

Övrigt

Namnet (1200-talets slut Flothom) innehåller flodh, 'vattenflöde, översvämning'.

Geotag (location) for:
Floda sn59º5'51"N;16º18'11"E

Plats

by/gård

 • Aggarne
 • Banninge
 • Berga
 • Bie
 • Biesta
 • Boda
 • Bro
 • Buddetorp
 • Båresta
 • Eneby
 • Fjällskäfte
 • Flen
 • Floda
 • Fors
 • Granhed
 • Granlid
 • Gummetorp
 • Gårdäng
 • Göttersta
 • Hegerbo
 • Himlinge
 • Hissjö
 • Hjulesta
 • Husby
 • Hägerbo
 • Hökkärr
 • Juresta
 • Kalsta
 • Lundsjö
 • Löketorp
 • Löta
 • Näs
 • Näsby
 • Nästorp
 • Ramsta
 • Roxendal
 • Skogen
 • Solberga
 • Stav
 • Stenkulla
 • Sund
 • Sätra
 • Tjugesta
 • Valfalla
 • Vegersberg
 • Viken
 • Vittorp
 • Väsby
 • Västtorp
 • Ålsäter
 • Ödesdal
 • Ökna
 • Österby
plats/floda.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-27 22:47 av Björn