wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vallby.d.sn

Vallby (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Vallby socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vallby församling och för de borgerliga frågorna till Vallby landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Kafjärdens landskommun som 1971 uppgår i Eskilstuna kommun.
1995-
uppgår församlingen i Kafjärdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Kafjärden, med samma omfattning som Kafjärdens församling fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Österrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Väster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1379 Walby) kommer från kyrkbyn. Förleden är vall, 'slät, gräsbevuxen slätt'. Efterleden är by, 'gård; by'.


Alias: Vallby (❓) socken

by/gård

 • Grundby by
 • Hensta by
 • Hyggeby by
 • Ingeby by
 • Kolsta by
 • Kråketorp gd
  Knogstorp
 • Kullersta by
 • Kumla by
 • Lund by
 • Lövhulta by
 • Mälsta by
 • Prästgården
 • Rosslinge gd
 • SAolby gd
 • Tärby by
 • Vallby by
 • Viggeby by
 • Väckelby by
 • Åkerby by
plats/vallby.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn