wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:selebo.d.hd
Geotag (location) for:
Toresund sn59º20'34.001"N;17º13'39"E

Selebo (D) härad

Översikt

Historik

Häradet har helt hört till Södermanlands län, dock före 1719 Gripsholms län (Livgedingets ds). År 1967 fördes Ytterenhörna och Överenhörna socknar över till Stockholms län, och år 1971 skedde detsamma med Taxinge socken.

Fögderi

1720-1804
Södermanlands län 5e (D) fögderi
1805-1885
Södermanlands län 4e (D) fögderi
1886-1966
Gripsholm (D) fögderi »
1967-1990
Strängnäs (D) fögderi ej för Yterenhörna och Överenhörna socknar och bara till 1971 för Taxinge socken
1967-1990
Södertälje (B) fögderi för Ytterenhöra och Överenhörna socknar och från 1971 för Taxinge socken.

Tingslag

1680-1880
Selebo tingslag under
1881-1947
Åker, Selebo (D) tingslag » under Livgedinget (D) domsaga
1948-1970
Livgedinget domsaga (D) tingslag » under Livgedinget (D) domsaga
1971-
Eskilstuna tingsrätts domkrets
1967-
överförs Ytterenhörna och Överenhörna socknar till Södertälje rådhusrätt och från 1971 Södertälje tingsrätts domkrets, dit även Taxinge socken kom att tillhöra

Övrigt

Selebo härad skrevs år 1348 Silbohundare, vilket består av genitivformen av ett ord för inbyggare i området - silbo(a)r - vilket har bildats till Selaöns gamla namn Sila med betydelsen den lugna viken. Den äldsta tingsplatsen som är känd för häradet var vid Kolsundets norra strand i nuvarande Stallarholmen. En runsten omnämner en plats som år 1365 omskrivits som Colhögha eller Kolhögen och som anses ha legat på denna plats, där landsvägarna från de olika delarna av häradet strålar samman. Under 1300- och 1400-talen används Överselö kyrka parallellt med Kolhögen, för att vid slutet av 1500-talet flyttas till sockenstugan i Toresund. År 1720 flyttades tingsplatsen till rådstugan i Mariefred där den förblev t.o.m. år 1800 då ett nytt tingshus färdigställts vid gästgivaregården i Sundby i Toresunds socken. År 1863 flyttades tinget åter igen för att denna gång flytta samman med Åkers härad i dess tingshus i Strängnäs. År 1883 köpte Selebo härad halva tingshuset av Åkers härad och år 1905 uppfördes ett gemensamt nytt tingshus för de båda häradena.

Tingsställe var till 1720 Toresund, därefter till 1907 Mariefred för att därefter flytta till Strängnäs. Mariefreds stad hade egen jurisdiktion, rådhusrätt till 1947.
Selebo härads sigill innehöll tre gyllene ax mot en blå bakgrund.

plats/selebo.d.hd.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/19 17:05 av Björn