wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:spelvik.d.sn

Spelvik (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Spelviks socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Spelviks församling och för de borgerliga frågorna till Spelviks landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Rönö landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
1992-
uppgår församlingen i Ludgo-Spelviks församling som 2002 uppgick i Rönö församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Ludgo-Spelvik, med samma omfattning som Ludgo-Spelviks församling hade 1999/2000 och fick 1992, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani.

Övrigt

Namnet (1330 Spieldouikh) kommer från kyrkbyn och kommer ursprungligen från ett äldre namn på Ludgosjön eller en vik av denna. Förleden innehåller spiäld och kan tolkas som 'bräde, skiva' och då syfta på sjön. Alternativt kan det tolkas som 'liten del av åkermark' och då avse viken.

by/gård

 • Dalby gd
 • Grinda gd
 • Hånesta by
 • Ingrista gd
 • Kallmyra by
 • Landshammar hg
 • Lindsberg
 • Snesta by
 • Snesta hg
 • Spelbik kby
 • Sursa gd
 • Uvsta gd
 • Viby by
plats/spelvik.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn