wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:råby-rekarne.d.sn

Råby-Rekarne (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Råby-Rekarne socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Råby-Rekarne församling och för de borgerliga frågorna till Råby-Rekarne landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Hällby landskommun som 1971- uppgår i Eskilstuna kommun.
2002-
uppgår församlingen i ”Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne”.
2016-01-01
inrättas distriktet Råby-Rekarne, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Väster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1318 Thraboheradhe) har i efterleden härad, 'bygd' och inbyggarbeteckningen bo. Förleden är thra, 'förträngning, trångt ställe' som syftar på en trångt vattendrag.
Det namnsärskiljande Rekarne las till officiellt genom Kbr 17 april 1885.


Alias: -1885 Råby (❓) socken

by/gård

 • Askarhäll gd
 • Butarne gd
 • Bånkesta gd
 • Egelsäter gd
 • Gillinge
 • Göl tp
 • Kolsta by
 • Kvarnatorp
 • Ljusberg gd
 • Råby kby
  Thrabo
 • Ökna by
 • Österby by
plats/råby-rekarne.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn