wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:lästringe.d.sn

Lästringe (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Lästringe socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lästringe församling och för de borgerliga frågorna till Lästringe landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Tystberga landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
1980-
utökas församlingen med Bogsta, Sättersta samt Torsåkers församlingar och uppgår 2002 i Tystbergabygdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lästringe, med samma omfattning som Lästringe församling hade 1999/2000 och fick 1992, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad.
De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1382 Læstrunge) innehåller sannolikt i efterleden en inbyggarbeteckning ung/inge. Förleden är svårtolkad och sammanhänger troligen med ett sjönamn Lästern eller Lästr.

by/gård

 • Alsäter by
 • Berga gd
 • Borgartorp gd
 • Brink gd
 • Drömsta pg
 • Ekebol by
 • Grundshammar gd
 • Grömsta gd
 • Gärdesta hg
 • Hagby gd
 • Idinge gd
 • Ingemunsta by
 • Körninge gd
 • Laggartorp tp
 • Löt by
 • Lötstugan tp
 • Lövhagen tp
 • Stavstugan tp
 • UNovik tp
 • Veda hg
 • Vreta tp
 • Åkra gd
 • Ålsäter by
plats/lästringe.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1